Etkinlikler

Etkinlikler

2018-07-13

Sinema

Sosyal ve duygusal gelişim, okul öncesi dönemin önemli bir parçasıdır. Çocuk,

2018-08-27

Halk Dansları

Belli figürlere, adım atışlara dayalı dans ve müzikli gösteri

2018-07-14

Serbest Zaman

Bu etkinlik planlama-çalışma-hatırlama bölümlerinden oluşur. Planlamada çocuğun karar

2018-08-27

Dil Etkinliği

Türkçenin düzgün kullanımını sağlamak ve çevre etkileşimlerinikolaylaştırmak

2018-08-27

Oyun

Oyun çocuğun yaşamı anlama yoludur. Oyun sırasında yapılan gözlemler aynı zamanda duygu ve

2018-08-27

Müzik Sınıfları

Belli figürlere, adım atışlara dayalı dans ve müzikli gösteri